Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ЕЛКО ЕООД

Сайтът предоставя информация за продуктите, предлагани от фирмата, както и възможност за поръчването им онлайн. За да използвате онлайн магазина, е необходимо да се регистрирате като потребител и да попълните необходимите данни.

Условията за поръчка и цените за доставка на продуктите са указани в сайта и са въпрос на личен избор на клиента.

Настоящите Общи условия за ползване дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта. Всеки един посетител приема да ги спазва, разбира и е съгласен, че по всяко време можем да ги променим без предизвестие.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на ЕЛКО ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти. Също така, ЕЛКО ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този сайт.

ЕЛКО ЕООД има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като сайта не поема задължението да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в този сайт, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и/или не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти или чрез предоставяните в сайта услуги за обратна връзка.

ЕЛКО ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.

В случай, че вследствие на използването на този сайт или материали от него от ваша страна се стигне до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка, оборудване или информация, протребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ В САЙТА

Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на потребител. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и ЕЛКО ЕООД, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва ЕЛКО ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.

 • поръчки могат да се правят за артикули, които са в актуалната продуктова гама на фирмата, разрешени са за поръчване през сайта /софтуерно, чрез активирана възможност за добавяне към поръчката/ и са налични в централната складова база;
 • след получаване на поръчката, се извършва проверка за валидността на данните от регистрацията и адреса за доставка, както и потвърждаване на техническите параметри;
 • при подаване на поръчка, клиентът задължително посочва желаният начин за установяване на обратна връзка, в противен случай след приемане на заявката получава имейл за потвърждение

ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Възможностите за плащане са:

 • по банков път
 • чрез наложен платеж при доставка от куриерска фирма /плащане на куриера при доставка на поръчката, като при определени изрично споменати случаи доставката е безплатна за клиента/

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 • доставка на заявените продукти се извършва след уточняване начина на плащане;
 • при избор за плащане по банков път, доставката се извършва до 3 работни дни след потвърждаване на плащането;
 • при наложен платеж с доставка от куриер таксата е за сметка на клиента, освен ако изрично не е упоменато друго;
 • в зависимост от формираната цена има възможност доставката да е безплатна;
 • най-актуална информация за цената и условията на доставка можете да получите на публикуваните телефони за контакт с ЕЛКО ЕООД;
 • клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКА

Ако клиентът не осигури достъп за предаване на стоката на посочения адрес и не спази условията за доставка, ЕЛКО ЕООД се освобождава от задължение да изпълни заявената поръчка и доставка.

ЕЛКО ЕООД не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, особено в случаите на единични бройки. При липса на наличности, на клиента се предоставя възможност за изчакване на нова доставка или получава предложение за алтернативни артикули. В случаите, когато няма възможност да бъде осигурен желания артикул, клиентът се уведомява чрез e-mail или по телефон.

ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Независимо дали производителят е предоставил гаранция, имате право на рекламация в следните случаи:

 • констатирани липси в окомплектовката след оглед на място при получаване на доставката;
 • видими транспортни дефекти след оглед на място при получаване на доставката;
 • видимо несъответствие в модела на поръчаната стока след оглед на място при получаване на доставката;
 • видимо несъответствие в търговската марка след оглед на място при получаване на доставката;

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката!

След заплащане и получаване на продуктите имате право да се откажете от тях и да искате връщането им и възстановяване на платената сума в следните случаи:

 • ако при употреба продуктът има съществен дефект и/или проблеми, които не са могли да бъдат установени при обикновен оглед;
 • ако е налице несъответствие в модела на фабричната опаковка и разопакования продукт;

В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице случаите в горните две точки, имате право да предявите претенции по възстановяване на сумата и връщане на закупения продукт.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Извън изброените по-горе случаи клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В случай на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКА

Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и ЕЛКО ЕООД се освобождава от задължението да извърши доставката.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след като не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по новата доставка.

Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката, освен ако изрично не е упоменато друго.

Ако трето лице се ангажира с получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката. Желателно е в тези случаи потребителят предварително да е подал данни на лицето за контакт, както и да го е запознал с условията за доставка.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.

Авторските права за публикуваните материали в сайта са собственост на ЕЛКО ЕООД и никаква част от тях не може да бъде копирана, публикувана или цитирана без изричното разрешение на ЕЛКО ЕООД освен в случаите, когато това става изключително за лично ползване в смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

Ако регистрирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, ЕЛКО ЕООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.