С опашка шестостен


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО


Намират приложение при разбъркване на:

• Дисперсии
• Боя за стени
• Лакове
• Лакови покрития
• Покрития
• Епоксидни смоли
• Лепила