Акумулаторни батерии - NiCd


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО


Никел-кадмиевите акумулатори са първите, направили възможна появата на пазара на редица прибори и електрически инструменти с автономно захранване.

Спрямо останалите видове батерии, NiCd-те имат най-малък електрически капацитет и сравнително големи размери.
Характерен за този вид батерии е т.нар. „ефект на запаметяване”, който ги прави силно чувствителни към режима на експлоатация.

Необходимо е да се знае, че пълният капацитет на новия акумулатор се постига едва след 4-5 цикъла на зареждане. Оптималният режим за един акумулатор е да се ползва редовно, като всеки път се достига пълно разреждане и след това се пристъпва към зареждане.

При правилна експлоатация всяка батерия от този вид може да достигне до 1000 цикъла заряд-радряд