Видеоконтролери


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО

Често източникът на проблемите се намира на трудно достъпни, неясни места и откриването им изисква много усилия. С тази компактна, гъвкава камера и най-малките ъгли, кухини или недостъпни пространства могат да бъдат проверявани бързо и ефективно