тип - Granat


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО


За кит, шпакловка, гипс и грубо шлайфане на:
• VOC-съответстващи лакови системи
• Водоразтворими лакове
• Най-твърди лакове и покрития
• Също и за конвенционални лакове, китове, бои на лакове и минерални материали
• С размер на зърното P40-320