Къртачи

Категория инструменти от ЕЛКОНаименованието им показва тяхното основно предназначение – раздробяване на парчета на твърди строителни конструкции, на първо място бетон. Чрез шило или длето (секач) като работен инструмент, поставен в патронника им, те се използват за разрушаване на бетонни конструкции, но с лекота могат да се използват и за тухлени стени. С помощта на длетото могат да се отнемат и желани части от повърхността на твърди обекти, характерен пример за което е свалянето на плочки от стени и подове. Със своите качества къртачите се превърнаха в почти задължителен инструмент за подготвителния етап на ремонтни и строителни работи.
Качествата на къртачите се определят от същите характеристики, както перфораторите, но без честотата на въртене на патронника. Специфична и важна тяхна характеристика, която въпреки това не винаги се дава в каталозите, е количеството на изкъртения бетон за определено време, най-често за един час. Тя е пряко свързана със силата на ударите и обикновено е между 8 и 25 килограма за всеки джаул. Например къртач с максимална сила на ударите 25 J раздробява 490 kg бетон на час, а друг със сила 4,3 J се справя с 36 kg на час.
Ефективната работа на къртачите зависи силно от правилния избор на работния инструмент и неговото състояние. Поради това в упътвания за експлоатация на къртачите се дават препоръчваните форми на шилата и длетата и ъглите, под които те трябва периодично да се заточват. Не по-малко важно е и периодичното им закаляване, процедурата за което също се изяснява в инструкцията. Полезна особеност на повечето модели е възможността длетото да се поставя в патронника под различен ъгъл (обикновено 12 или 16 положения), което позволява едновременно удобно държане на къртача и отнемане от обработвания материал в желана плоскост.
Мерките за безопасна работа с къртачите по принцип не се различават от тези на перфораторите. Все пак трябва да се има предвид по-големият шум при работа с тях, което прави необходимо използването на антифони. Съществува и значителна опасност от попадане на прах и по-едри частици в очите, което налага и използването на предпазни очила.

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Къртач - HM1812 MAKITA Мощност: 2 000 W   3863.08 лв.
Къртач - HM 1111C MAKITA Мощност: 1 300 W   1728.68 лв.
Къртач - HK 1820 MAKITA Мощност: 550 W   1011.08 лв.
Къртач - HM 1101C MAKITA Мощност: 1 300 W   1701.08 лв.
Къртач - HM 1307CB MAKITA Мощност: 1 510 W   2759.08 лв.
Къртач - HM 1317C MAKITA Мощност: 1 510 W   2575.08 лв.
Къртач - HM 1307C MAKITA Мощност: 1 510 W   2391.08 лв.
Къртач - HM 0871C MAKITA Мощност: 1 100 W   1471.08 лв.
Къртач - HM 0870C MAKITA Мощност: 1 100 W   1287.08 лв.
Къртач - HM 1214C MAKITA Мощност: 1 510 W   2483.08 лв.
Къртач - HM 1213C MAKITA Мощност: 1 510 W   2023.08 лв.
Къртач - HM 1203C MAKITA Мощност: 1 510 W   1747.08 лв.
Къртач - HM 1810 MAKITA Мощност: 2 000 W   4599.08 лв.
Къртач - HK 0500 MAKITA Мощност: 550 W   919.08 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.