Лагери

Лагерен болт

Производител: FESTOOL
-
Цена: 106.31 лв.

Лагер

Производител: FESTOOL
-
Цена: 139.46 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.