EC-TEC/ Безчеткови мотори

Статор

Производител: FESTOOL
-
Цена: 148.16 лв.

EC-TEC Мотор

Производител: FESTOOL
-
Цена: 324.55 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.