Професионални лазерни нивелири

Линеен лазерен нивелир, MasterCross-Laser 2

Производител: LaserLiner
-
Цена: 378.00 лв. 359.10 лв.

Зелен линеен лазерен нивелир, MasterCross-Laser 2GP

Производител: LaserLiner
-
Цена: 526.20 лв.

Зелен линеен лазерен нивелир, PrecisionPlane-Laser 4G Pro

Производител: LaserLiner
-
Цена: 1890.00 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.