Диамантно-пробивни машини

При сравняване на продукти, отбелязвайте най-много два инструмента.

2901.52 лв.
3324.00 лв.
1457.30 лв.
* Максималният брой, които могат да бъдат сравнени са два инструмента.

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО