Лазерни ролетки

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Лазерна ролетка - DistanceMaster LaserLiner Макс. обхват на измерване(m): 60   316.92 лв.
Лазерна ролетка - DistanceMaster Pocket Pro LaserLiner Макс. обхват на измерване(m): 50   239.40 лв.
Лазерна ролетка - DistanceMaster Pocket LaserLiner Макс. обхват на измерване(m): 40   153.90 лв.
Лазерна ролетка - DistanceMaster Home LaserLiner Макс. обхват на измерване(m): 25   131.10 лв.
Лазерна ролетка - LD 100P MAKITA Макс. обхват на измерване(m): 100   599.00 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

 


Лазерните ролетки представляват компактни лазерни далекомери, които, в зависимост от конфигурацията и предназначението, могат да извършват изчисления на площи и обеми, както и да притежават множество допълнителни функции. Компактните им размери гарантират удобство и бързина на работата.
Точността на измерване с лазерни ролетки е значително по-висока от тази при обикновените ролетки, също както и бързината на самото измерване. За да се направи измерването, е необходимо насочване на тънкия лазерен лъч, произвеждан от уреда, към обекта, до който трябва да бъде измерено разстоянието и отразяването му. Голямо предимство на този тип ролетки пред класическите е, че позволяват измерване на разстояния, дори и до труднодостъпни точки. Има възможност и за индиректно изчисляване на разстояния, благодарение на вградената функция за използване на питагоровата теорема.