Точкови лазерни нивелири

Категория инструменти от ЕЛКО

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Бизнес показалка Laserpointer Business Green LaserLiner Брой точки: 1   125.71 лв.
Лазерен нивелир HandyLaser Compact LaserLiner Брой точки: 1   49.98 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.