Щрайхмус

Щрайхмус - 2012NB

Производител: MAKITA
Мощност: 1 650 Вата
Цена: 1882.90 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.