Диам. диск за арм. бетон, пясъчници

Категория инструменти от ЕЛКОИзползването на диамантен диск за рязане позволява ефективно да бъдат обработвани камък, бетон, керамика, мрамор, асфалт и други твърди материали. При някои дейности диамантените дискове притежават редица предимства пред своите абразивни аналози. Използването им позволява да получим равномерна скорост на рязането и шлайфането, еднаква форма на краищата и точен срез без отчупвания. При изпълнението на големи обеми работа диамантените дискове се отличават с висока производителност.
Диамантените дискове служат за изпълнение на пълния обхват задачи, който може да срещнете в строителството.

Всеки диамантен диск е конструиран за определен тип машина и могът да бъдат разделени на следните групи:

- Диамантени дискове за рязане за ъглошлайфи
- Диамантени дискове за рязане за машини за рязане на плочки
- Диамантени дискове за рязане за керамика за машини за рязане на плочки
- Диамантени дискове за рязане за стационарни и бензинови циркуляри
- Диамантени дискове за рязане за машини за прорязване на фуги
- Диамантени чашковидни дискове за машини за шлайфане на бетон

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Диамантен диск ф 300.0 х 20.0 mm, 4x4 EXPLORER + Norton Диаметър (ф, mm): 300.0   412.08 лв.
Диамантен диск ф 230.0 х 22.23 mm, 4x4 EXPLORER + Norton Диам. на иглата (ф): 230.0 mm   124.80 лв.
Диамантен диск ф 125.0 х 22.23 mm, 4x4 EXPLORER + Norton Диаметър (ф, mm): 125.0   46.80 лв.
Диамантен диск ф 230.0 x 7.0 x 22.2 mm, Stabil Runner SWATY COMET Диаметър на диска (ф): 230.0 mm   150.00 лв.
Диамантен диск ф 180.0 x 7.0 x 22.2 mm Stabil Runner SWATY COMET Диаметър на диска (ф): 180.0 mm   91.80 лв.
Диамантен диск ф 150.0 x 7.0 x 22.2 mm Stabil Runner SWATY COMET Диаметър на диска (ф): 150.0 mm   75.96 лв.
Диамантен диск ф 125.0 x 7.0 x 22.2 mm, Stabil Runner SWATY COMET Диаметър на диска (ф): 125.0 mm   60.00 лв.
Диамантен диск ф 115.0 x 7.0 x 22.2 mm, Stabil Runner SWATY COMET Диаметър на диска (ф): 115.0 mm   44.16 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.