Дискове за разане-метал ф 115.0 mm

Диск за рязане на метал
ф 115.0 x 3.0 x 22.2 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
115.0 mm
Цена: 1.62 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.