Резервни пълнители

При сравняване на продукти, отбелязвайте най-много два инструмента.

24.67 лв. 23.44 лв.
23.48 лв. 22.31 лв.
24.07 лв. 22.87 лв.
* Максималният брой, които могат да бъдат сравнени са два инструмента.

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.