Резервни пълнители

При сравняване на продукти, отбелязвайте най-много два инструмента.

23.66 лв. 22.48 лв.
23.48 лв. 22.31 лв.
23.07 лв. 21.92 лв.
* Максималният брой, които могат да бъдат сравнени са два инструмента.

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.