Влагомери

Категория инструменти от ЕЛКО
Защитата от влага е един от големите проблеми при постройките.
Ранното откриване на влагата в постройката и в материалите допринася за навременна и постоянна защита и предпазване на сградата.
Затова измерването и локализирането на влагата с подходящите инструменти е задължително.


Съществуват два метода на измерване:

- Измерване на съпротивление, посредством измервателни електроди които трябва да се забият възможно най-дълбоко в измервания продукт, като при самото забиване в измервания продукт не трябва да се упражнява прекомерно усилие, за да се предпази приборът от повреда.Този тип измерване дава много точни резултати

- Капацитивен - постигат се много бързи измервания, без тестваният материал да бъде нараняван

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Влагомер - WoodTester Compact LaserLiner Тегло: 0.140 kg   57.04 лв.
Влагомер - DampChek LaserLiner Тегло: 0.041 kg   41.55 лв.
Инфрачервен уред за локализиране на термомостове и кондензираща влага - CondenseSpot LaserLiner Температура (°C): - 30 - 350   230.47 лв.
Електронен термометър-влагомер с идикатор на точката на конденз - ClimaPilot LaserLiner Температура (°C): - 10 - 50   36.67 лв.
Електронен термометър и влагомер - ClimaCheck LaserLiner Температура (°C): 0 - 50   22.06 лв.
Влагомер MultiWet-Master LaserLiner Диапазон на измер. в дървен материал и др. (%): 0 ÷ 30   736.81 лв.
Влагомер WoodTester LaserLiner Гаранционен срок: 24 месеца   53.54 лв.
Влагомер MoistureMaster LaserLiner Циментова мазилка:: 0 ÷ 4.5   410.89 лв.
Влагомер MoistureFinder LaserLiner Циментова мазилка:: 0 ÷ 4.5   192.06 лв.
Измервателни шипове 10 mm за DampFinder / DampMaster LaserLiner -   15.13 лв.
Измервателни шипове за ударна ръкохватка 15 mm LaserLiner -   22.12 лв.
Ударна ръкохватка HammerProbe LaserLiner -   110.58 лв.
Комплект аксесоари DampExtension за DampFinder/ Master LaserLiner -   343.38 лв.
Влагомер DampMaster Pro LaserLiner Диапазон на измер. в дървен материал и др. (%): 0 ÷ 30   756.60 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.