Влагомери

Влагомер - DampChek

Производител: LaserLiner
Тегло: 0.041 kg
Цена: 46.50 лв. 44.17 лв.

Електронен термометър-влагомер с идикатор на точката на конденз - ClimaPilot

Производител: LaserLiner
Температура (°C): - 10 - 50
Цена: 43.56 лв. 41.38 лв.

Електронен термометър и влагомер - ClimaCheck

Производител: LaserLiner
Температура (°C): 0 - 50
Цена: 25.80 лв. 24.51 лв.

Измервателни шипове 10 mm за DampFinder / DampMaster

Производител: LaserLiner
-
Цена: 15.60 лв. 14.82 лв.

Измервателни шипове за ударна ръкохватка 15 mm

Производител: LaserLiner
-
Цена: 22.80 лв. 21.66 лв.

Ударна ръкохватка HammerProbe

Производител: LaserLiner
-
Цена: 125.40 лв. 105.00 лв.

Комплект аксесоари DampExtension за DampFinder/ Master

Производител: LaserLiner
-
Цена: 354.00 лв. 336.30 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

 


Защитата от влага е един от големите проблеми при постройките.
Ранното откриване на влагата в постройката и в материалите допринася за навременна и постоянна защита и предпазване на сградата.
Затова измерването и локализирането на влагата с подходящите инструменти е задължително.


Съществуват два метода на измерване:

- Измерване на съпротивление, посредством измервателни електроди които трябва да се забият възможно най-дълбоко в измервания продукт, като при самото забиване в измервания продукт не трябва да се упражнява прекомерно усилие, за да се предпази приборът от повреда.Този тип измерване дава много точни резултати

- Капацитивен - постигат се много бързи измервания, без тестваният материал да бъде нараняван