Шапки

Модерна шапка с козирка GC-FT2

Производител: FESTOOL
-
Цена: 27.60 лв.

Спортна шапка

Производител: FESTOOL
-
Цена: 25.08 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.