тип - Brilliant 2


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО


Универсална шкурка за бои, шпакловка, гипс и лакове. За шлайфане на:

• Акрил-, нитро-, предварителен лак, DD-лак
• Кит, фин и полиестерен
• Грундиране, фюлер, защитен лак, прaймер
• Подготовка за грундиране (масло, байц) на маси
• С размер на зърното P16-320