Измервателна техника

Категория инструменти от ЕЛКО


При съвременните строително-монтажни работи се налага практиката за все по-стриктна организация на работните операции, кратки срокове на изпълнение и висока технологичност. Това се отнася с пълна сила и за контролно-измервателните работи в строителството. Класическите неколкократни измервания, съпътствани от множество допълнителни изчисления и проверки, които допреди десетина години бяха всеобщо призната практика, при сегашното темпо на работа стават неприложими. Използването на измервателни инструменти пести време и труд, без да се прави компромис с качеството.


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.