Графитни четки

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Четки CB-65 MAKITA -   9.38 лв.
Четки CB-64 MAKITA -   9.38 лв.
Четки CB-55 MAKITA -   9.38 лв.
Четки CB-51 MAKITA -   9.38 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.