Пистолети за топъл въздух

Категория инструменти от ЕЛКОТова е много полезен, а в редица случаи и незаменим инструмент. Той се използва за равномерно нагряване при различни дейности без опасност от прегаряне на материала.
Типично приложение на пистолета е премахването на стари лакови покрития. Боядисаната повърхност равномерно и внимателно се нагрява, при което слоят боя омеква и тук-там се издува на мехури, след което лесно и без повреждане на основата може да се изстърже с шпахтел или шабър. Този е най-разпространеният метод за премахване на бои от дървени или метални повърхности, от боядисани с блажна боя стени и др. Освен бързината и доброто почистване на основата, съществено предимство на метода чрез нагряване е, че при него не се отделя прах – нещо, което не може да се избегне при шлифоването с шлифовъчни хартии.
Поради високата температура на изходящия от пистолета въздух, той много успешно се използва за имитация на обгаряне на обшивки от облицовъчни дъски (сачак), при което иглолистният материал придобива красиво светло - до тъмнокафяво оцветяване.
Друго типично приложения на пистолета за горещ въздух е огъването на тръби от пластмаса (PVC или полипропилен), а при необходимост и снаждането им една с друга, ако по някаква причина не се използва специална фасонна част, при което краят на едната трябва да се разшири, за да влезе в него следващата тръба.

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Пистолет за топъл въздух - HG2320 E Steinel Мощност: 2 300 W   315.17 лв.
Пистолет за топъл въздух - HG 551VK MAKITA Мощност: 1 800 W   256.68 лв.
Пистолет за топъл въздух - HG 5012K MAKITA Мощност: 1 600 W   146.28 лв.
Пистолет за топъл въздух - HL 1400S Steinel Мощност: 1 400 W   88.90 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.