Измервателни колела

Измервателно колело - RollPilot D12

Производител: LaserLiner
Макс. обхват на измерване(m): 9 999.99
Цена: 270.60 лв. 257.07 лв.

Измервателно колело - RollPilot S12

Производител: LaserLiner
Макс. обхват на измерване(m): 9 999.9
Цена: 207.60 лв. 197.22 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.