Линейни лазер. нивелири за дома

Линеен лазерен нивелир - LaserCube

Производител: LaserLiner
Брой линии/ точки: 1
Цена: 36.00 лв. 34.20 лв.

Линеен лазерен нивелир SmartCross-Laser

Производител: LaserLiner
Брой линии/ точки: 2
Цена: 144.00 лв. 136.80 лв.

Линеен лазер SuperLine 2D

Производител: LaserLiner
Брой линии/ точки: 1
Цена: 52.80 лв. 50.16 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.