Дискове за рязане на метал

Диск за рязане на метал
ф 355.0 x 2.5 x 25.4 mm T41 A36P-BF

Производител: MAKITA
355.0
Цена: 11.52 лв.

Диск за рязане на метал
B-10665-5 ф 355.0 x 3.0 x 25.4 mm A36P-BF

Производител: MAKITA
355.0 mm
Цена: 10.80 лв.

Диск за рязане на метал
ф 230.0 x 3.0 x 22.23 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
230.0 mm
Цена: 3.00 лв.

Диск за рязане на метал
ф 230.0 x 2.0 x 22.23 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
230.0 mm
Цена: 4.08 лв.

Диск за рязане на метал
ф 180.0 x 3.0 x 22.23 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
178.0 mm
Цена: 2.80 лв.

Диск за рязане на метал
ф 150.0 x 3.0 x 22.23 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
150.0 mm
Цена: 2.76 лв.

Диск за рязане на метал
ф 125.0 x 3.0 x 22.2 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
125.0 mm
Цена: 1.80 лв.

Диск за рязане на метал
ф 115.0 x 3.0 x 22.2 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
115.0 mm
Цена: 1.62 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.