Прахосмукачки - клас М


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

• Клас на прахоизсмукване M (Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex AA)
• Степен на отделяне на филтърната система > 99.9 %
• Подходящи за mрашинки застрашаващи здравето с гранични стойности > 0.1 мг/куб. м