Настолни циркул. триони /пендули/

Настолен циркуляр - LS 1018L

Производител: MAKITA
Мощност: 1 430 Вата
Цена: 1103.08 лв.

Циркуляр - LS 0714FL

Производител: MAKITA
Мощност: 1 010 Вата
Цена: 1287.08 лв.

Циркуляр - LH 1040

Производител: MAKITA
Мощност: 1 650 Вата
Цена: 1103.08 лв.

Циркуляр - LF 1000

Производител: MAKITA
Мощност: 1 650 Вата
Цена: 2207.08 лв.

Циркуляр - 2704

Производител: MAKITA
Мощност: 1 650 Вата
Цена: 2023.08 лв.

Циркуляр - MLT 100

Производител: MAKITA
Мощност: 1 500 Вата
Цена: 1195.08 лв.

Настолен циркуляр - LS 1040

Производител: MAKITA
Мощност: 1 650 Вата
Цена: 735.08 лв.

Настолен циркуляр - MLS 100

Производител: MAKITA
Мощност: 1 500 Вата
Цена: 551.08 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

 

Категория инструменти от ЕЛКО