Тела/ Корпуси

Тяло за BHC 18

Производител: FESTOOL
-
Цена: 90.78 лв.

Тяло

Производител: FESTOOL
-
Цена: 60.44 лв.

Тяло

Производител: FESTOOL
-
Цена: 57.38 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.