Креди, маркери и моливи

Пълнители за автоматичен молив - жълти

Производител: Pica
-
Цена: 22.40 лв.

Пълнители за автоматичен молив - червени

Производител: Pica
-
Цена: 22.20 лв.

Пълнители за автоматичен молив - графит

Производител: Pica
-
Цена: 21.80 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.