Верижни дълбачни машини

Верижна дълбачна машина - KC 100

Производител: MAKITA
2 000 Вата
Цена: 5396.95 лв.

Верижна дълбачна машина - 7104L

Производител: MAKITA
1 140 Вата
Цена: 4749.05 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.