Ел. машини за дибли DOMINO

Фреза за дибли DOMINO XL, DF 700 EQ-Plus

Производител: FESTOOL
720 Вата
Цена: 3064.80 лв. 2911.56 лв.

Фреза за дибли DOMINO, DF 500 Q-Set

Производител: FESTOOL
420 Вата
Цена: 2433.60 лв. 2311.92 лв.

Фреза за дибли DOMINO, DF 500 Q-Plus

Производител: FESTOOL
420 Вата
Цена: 2215.20 лв. 2104.44 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

 

Наистина има някои иновации, които биват развити вследствие на една спонтанна идея.
За разлика от тях, новата съединителна система DOMINO е резултат на принципа на доусъвършенстването. То бе насочено в посока на намирането на тази дървена сглобка, която обединява предимствата на всички познати съединения: безспорната стабилност на нут и перо, гъвкавостта на използваните при сглобяването на мебели плоски дибли и прецизността на кръглите дюбели, влизащи в употреба при сглобяването на рамки и стелажи. Ключът към това намерихме в патентованото махално движение на фрезера и така получените продълговати отвори за поставяне на специално оформените дюбели DOMINO. За една комплексна, нова система за дървени сглобки, която впечатлява с висока стабилност, която работи леко, с осезаемо по-малко време за подготовка и може да бъде използвана за задачи, които досега бяха запазени само за стационарни инструменти. Доколко сме се справили, се вижда от факта, че днес не само впечатляваме много занаятчии, но и успяваме да ги вдъхновим с една идея, която сме доусъвършенствали. За дървени сглобки, които са толкова неповторими, колкото и съединителната система DOMINO.