с диамeтър ф 225.0 mm

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P320 GR NET/25

Производител: FESTOOL
320
Цена: 6.55 лв.

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P240 GR NET/25

Производител: FESTOOL
240
Цена: 6.55 лв.

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P180 GR NET/25

Производител: FESTOOL
180
Цена: 6.55 лв.

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P150 GR NET/25

Производител: FESTOOL
150
Цена: 6.55 лв.

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P120 GR NET/25

Производител: FESTOOL
120
Цена: 6.55 лв.

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P100 GR NET/25

Производител: FESTOOL
100
Цена: 6.55 лв.

Шкурка на мрежа Granat Net, STF D225 P80 GR NET/25

Производител: FESTOOL
80
Цена: 7.68 лв.

Шкурка Granat Soft, STF D225 P240 GR S/25

Производител: FESTOOL
240
Цена: 9.78 лв.

Шкурка Granat Soft, STF D225 P180 GR S/25

Производител: FESTOOL
180
Цена: 9.78 лв.

Шкурка Granat Soft, STF D225 P150 GR S/25

Производител: FESTOOL
150
Цена: 9.78 лв.

Шкурка Granat Soft, STF D225 P120 GR S/25

Производител: FESTOOL
120
Цена: 9.78 лв.

Шкурка Granat Soft, STF D225 P100 GR S/25

Производител: FESTOOL
100
Цена: 9.78 лв.

Шкурка Granat Soft, STF D225 P80 GR S/25

Производител: FESTOOL
80
Цена: 11.49 лв.

Шкурка Saphir, STF D225/48 P36 SA/25

Производител: FESTOOL
36
Цена: 12.65 лв.

Шкурка Saphir, STF D225/48 P24 SA/25

Производител: FESTOOL
24
Цена: 12.65 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P320 GR/25

Производител: FESTOOL
320
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P240 GR/25

Производител: FESTOOL
240
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P220 GR/25

Производител: FESTOOL
220
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P180 GR/25

Производител: FESTOOL
180
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P150 GR/25

Производител: FESTOOL
150
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P120 GR/25

Производител: FESTOOL
120
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P100 GR/25

Производител: FESTOOL
100
Цена: 4.56 лв.

Шкурка Granat, STF D225/128 P80 GR/25

Производител: FESTOOL
80
Цена: 5.35 лв.

Шкурка Granat, STF D225/48 P60 GR/25

Производител: FESTOOL
60
Цена: 5.74 лв.

Шкурка Granat, STF D225/48 P40 GR/25

Производител: FESTOOL
40
Цена: 6.15 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.