с диамeтър ф 225.0 mm

Категория инструменти от ЕЛКО

Избор Модел Производител (марка) Размер на зърната   Цена  
Шкурка STF D 225/8 P36 SA/25 FESTOOL 36   10.29 лв.
Шкурка STF D 225/8 P24 SA/25 FESTOOL 24   10.29 лв.
Шкурка STF D225/8 P320 BR/25 FESTOOL 320   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P240 BR/25 FESTOOL 240   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P220 BR/25 FESTOOL 220   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P180 BR/25 FESTOOL 180   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P150 BR/25 FESTOOL 150   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P120 BR/25 FESTOOL 120   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P100 BR/25 FESTOOL 100   3.01 лв.
Шкурка STF D225/8 P80 BR/25 FESTOOL 80   3.53 лв.
Шкурка STF D225/8 P60 BR/25 FESTOOL 60   3.78 лв.
Шкурка STF D225/8 P40 BR/25 FESTOOL 40   4.06 лв.
Шкурка STF D225/8 P24 BR/25 FESTOOL 24   6.36 лв.
Шкурка STF D225/8 P16 BR/25 FESTOOL 16   6.36 лв.
Шкурка STF D225/8 P320 GR/25 FESTOOL 320   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P240 GR/25 FESTOOL 240   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P220 GR/25 FESTOOL 220   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P180 GR/25 FESTOOL 180   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P150 GR/25 FESTOOL 150   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P120 GR/25 FESTOOL 120   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P100 GR/25 FESTOOL 100   3.71 лв.
Шкурка STF D225/8 P80 GR/25 FESTOOL 80   4.35 лв.
Шкурка STF D225/8 P60 GR/25 FESTOOL 60   4.66 лв.
Шкурка STF D225/8 P40 GR/25 FESTOOL 40   5.01 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.