С диаметър ф 300.0 mm


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

Категория инструменти от ЕЛКО
Използването на диамантен диск за рязане позволява ефективно да бъдат обработвани камък, бетон, керамика, мрамор, асфалт и други твърди материали. При някои дейности диамантените дискове притежават редица предимства пред своите абразивни аналози. Използването им позволява да получим равномерна скорост на рязането и шлайфането, еднаква форма на краищата и точен срез без отчупвания. При изпълнението на големи обеми работа диамантените дискове се отличават с висока производителност.
Диамантените дискове служат за изпълнение на пълния обхват задачи, който може да срещнете в строителството.

Всеки диамантен диск е конструиран за определен тип машина и могът да бъдат разделени на следните групи:

- Диамантени дискове за рязане за ъглошлайфи
- Диамантени дискове за рязане за машини за рязане на плочки
- Диамантени дискове за рязане за керамика за машини за рязане на плочки
- Диамантени дискове за рязане за стационарни и бензинови циркуляри
- Диамантени дискове за рязане за машини за прорязване на фуги
- Диамантени чашковидни дискове за машини за шлайфане на бетон