Длета

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Длето извито SDS plus MAKITA Захват: SDS plus   23.03 лв.
Длето широко SDS plus MAKITA Захват: SDS plus   31.04 лв.
Длето широко SDS plus MAKITA Захват: SDS plus   42.97 лв.
Длето широко SDS plus MAKITA Захват: SDS plus   35.36 лв.
Длето плоско SDS plus MAKITA Захват: SDS plus   15.35 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.