Дискове за рязане-метал ф 180.0 mm

Диск за рязане на метал
ф 180.0 x 3.0 x 22.23 mm A30S4-BF

Производител: SWATY COMET
178.0 mm
Цена: 2.80 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.