Статори

Статор/ полеви пакет

Производител: FESTOOL
-
Цена: 97.34 лв.

Статор/ полеви пакет

Производител: FESTOOL
-
Цена: 75.66 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.