Котви (Ротори) за ел. инструменти

Категория инструменти от ЕЛКО

Роторът е движещата се кръгообразно (ротираща) част на машината

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Ротор - MT240 Makita MT / Maktec/ Напрежение: 220 - 240 V   96.00 лв.
Ротор - GA7020, GA7020S, GA9020, GA9020S MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   96.00 лв.
Ротор - PW5000CH MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   149.40 лв.
Ротор - 9565CLR, 9565CVL MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   133.03 лв.
Ротор - GA7010C, GA7012C, GA9010C, GA9012C MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   78.00 лв.
Ротор - M8100, M8101, MT814, MT815 Makita MT / Maktec/ Напрежение: 220 - 240 V   42.00 лв.
Ротор - MT870, M8700 Makita MT / Maktec/ Напрежение: 220 - 240 V   37.08 лв.
Ротор - GA4540C, GA5040C, GA6040C MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   101.11 лв.
Ротор - GA5020, GA5021, GA6020, GA6021 MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   60.00 лв.
Ротор - 9554HN, 9554NB, 9555HN, 9555NB MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   42.00 лв.
Ротор - MT242 Makita MT / Maktec/ Напрежение: 220 - 240 V   101.42 лв.
Ротор - GA9070, GA9050, GA9050R MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   134.40 лв.
Ротор - GA4540C, GA5040C, GA6040C MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   101.11 лв.
Ротор - 9557HN, 9557NB, 9558HN, 9558NB, 9558PB MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   46.08 лв.
Ротор - GA4530, GA4530R, GA5030, GA5030R, GA5034, PJ7000 MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   40.00 лв.
Ротор - 9564CV, 9565C, 9565CR, 9565CV, 9565CVR, 9565PCV MAKITA Напрежение: 220 - 240 V   127.91 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.