Виброигли - механични

Виброигла механична - AM57/5

Производител: Hervisa-Perles
57.0 mm
Цена: 756.00 лв.

Виброигла механична - AM57/4

Производител: Hervisa-Perles
57.0 mm
Цена: 672.00 лв.

Виброигла механична - AM57/3

Производител: Hervisa-Perles
57.0 mm
Цена: 660.00 лв.

Виброигла механична - AM50/5

Производител: Hervisa-Perles
50.0 mm
Цена: 714.00 лв.

Виброигла механична - AM50/4

Производител: Hervisa-Perles
50.0 mm
Цена: 660.00 лв.

Виброигла механична - AM50/3

Производител: Hervisa-Perles
50.0 mm
Цена: 642.00 лв.

Виброигла механична - AM42/5

Производител: Hervisa-Perles
42.0 mm
Цена: 714.00 лв.

Виброигла механична - AM42/4

Производител: Hervisa-Perles
42.0 mm
Цена: 654.00 лв.

Виброигла механична - AM42/3

Производител: Hervisa-Perles
42.0 mm
Цена: 606.00 лв.

Виброигла механична - AM35/5

Производител: Hervisa-Perles
35.0 mm
Цена: 684.00 лв.

Виброигла механична - AM35/4

Производител: Hervisa-Perles
35.0 mm
Цена: 636.00 лв.

Виброигла механична - AM35/3

Производител: Hervisa-Perles
35.0 mm
Цена: 582.00 лв.

Виброигла механична - AM28/5

Производител: Hervisa-Perles
28.0 mm
Цена: 630.00 лв.

Виброигла механична - AM28/4

Производител: Hervisa-Perles
28.0 mm
Цена: 612.00 лв.

Виброигла механична - AM28/3

Производител: Hervisa-Perles
28.0 mm
Цена: 558.00 лв.

Виброигла механична - AM28/2

Производител: Hervisa-Perles
28.0 mm
Цена: 528.00 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.