Длета широки/ лопатки - SDS plus

Длето широко SDS plus

Производител: MAKITA
Захват: SDS plus
Цена: 29.49 лв.

Длето широко SDS plus

Производител: MAKITA
Захват: SDS plus
Цена: 40.82 лв.

Длето широко SDS plus

Производител: MAKITA
Захват: SDS plus
Цена: 20.90 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.