Линейни и пресечни лазерни нивелири

При сравняване на продукти, отбелязвайте най-много два инструмента.

411.00 лв. 390.45 лв.
570.00 лв.
2049.00 лв.

Линеен лазерен нивелир - LaserCube

  • Марка: LaserLiner
  • Брой линии/ точки: 1
39.30 лв. 37.33 лв.

Линеен лазерен нивелир SmartCross-Laser

  • Марка: LaserLiner
  • Брой линии/ точки: 2
144.00 лв. 136.80 лв.
48.00 лв. 45.60 лв.
58.20 лв. 55.29 лв.

Линеен лазер SuperLine 2D

  • Марка: LaserLiner
  • Брой линии/ точки: 1
57.48 лв. 54.61 лв.
32.40 лв. 30.78 лв.

Лазерни очила, зелени

  • Марка: LaserLiner
  • -
42.00 лв. 39.90 лв.
38.20 лв. 29.90 лв.
* Максималният брой, които могат да бъдат сравнени са два инструмента.

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.