Оптични нивелири

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Оптичен нивелир AL 22 Classic LaserLiner Увеличение на зрителната тръба: 22   465.54 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.