Дискове за рязане на неметал

Диск за рязане на неметал
ф 230.0 x 3.0 x 22.23 mm C30S4BF

Производител: SWATY COMET
230.0 mm
Цена: 3.36 лв.

Диск за рязане на неметал
ф 180.0 x 3.0 x 22.23 mm C30S4BF

Производител: SWATY COMET
178.0 mm
Цена: 2.25 лв.

Диск за рязане на неметал
ф 150.0 x 3.0 x 22.23 mm C30S4BF

Производител: SWATY COMET
150.0 mm
Цена: 2.31 лв.

Диск за рязане на неметал
ф 125.0 x 3.0 x 22.23 mm C30S4BF

Производител: SWATY COMET
125.0 mm
Цена: 1.74 лв.

Диск за рязане на неметал
ф 115.0 x 3.0 x 22.23 mm C30S4BF

Производител: SWATY COMET
115.0 mm
Цена: 1.59 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.