Диамантни дискове за бетон - Hobby

Диамантен диск за бетон
ф 180.0 x 7.0 x 22.2 mm Econom Segment

Производител: SWATY COMET
Диаметър на диска (ф): 180.0 mm
Цена: 29.40 лв.

Диамантен диск за бетон
ф 125.0 x 7.0 x 22.2 mm Econom Segment

Производител: SWATY COMET
Диаметър на диска (ф): 125.0 mm
Цена: 14.76 лв.

Диамантен диск за бетон
ф 115.0 x 7.0 x 22.2 mm Econom Segment

Производител: SWATY COMET
Диаметър на диска (ф): 115.0 mm
Цена: 14.10 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.

 


Сегментираният диамантен диск, днес е най-широко използвания в практиката консуматив.

Качеството на обработката и скоростта на рязане са по-високи от тези на несегментираните дискове, но сечението на разреза не е толкова гладко.

Без еластичните разрези дисковете биха се разширили, вследствие на топлинното натоварване при рязане.

Затова сегментираните дискове се прилагат при процеси за сухо рязане, при които се развива по-висока температура от тази при мокрото рязане.