Инструменти Rohm

Rohm


Избор Модел Производител (марка) Характеристика Цена
Патронник бързозатягащ метален 1.5-13 мм Rohm Обхват на патронника (ф): 1.5 - 13.0 45.00 лв.
Патронник бързозатягащ пластмасов 1.5-13 мм Rohm Обхват на патронника (ф): 1.5 - 13.0 40.00 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!