Накрайници - PZ (Pozidriv)

Категория инструменти от ЕЛКО



Pz – Pozidrive – кръстата отвертка, изобретена след Philips. Има предимството, че не изскача от шлица и позволява по-голям момент на затягане, предимно се използва при винтовете за дърво.



Източник: https://bg.wikipedia.org/


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.