Накрайници - PH(Phillips)

Ph – Philips – кръстата, използва се за винтове с по-малък размер, главно в уредостроенето – изобретена от американеца Джон Томпсън, а инж. Хенри Филипс изкупува патента му и организира производство.
Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.