Прахосмукачки - клас H

Категория инструменти от ЕЛКО• Клас на прахоизсмукване H (Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex AA)
• Степен на отделяне на филтърната система > 99.995 %
• Подходящи за mрашинки застрашаващи здравето с гранични стойности > 0.1 мг/куб. м


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.