Мултицети

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Мултицет MultiMeter-Compact LaserLiner Тегло: 0.255 kg   121.99 лв.
Мултицет MultiMeter-Pocket LaserLiner Тегло: 0.145 kg   76.42 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.