Тестери на напрежение

Категория инструменти от ЕЛКО

Избор Модел Производител (марка) Характеристика   Цена  
Тестер за напрежение - AC-tiveMaster Digital LaserLiner Тегло: 0.230 kg   187.40 лв.
Тестер за напрежение - AC-tiveMaster LaserLiner Тегло: 0.220 kg   121.06 лв.
Тестер на напрежение - AC-tiveTester LaserLiner Тегло: 0.115 kg   30.55 лв.
Тестер на напрежение (фазомер) - Active Finder LaserLiner Тегло: 0.048 kg   25.78 лв.

> Сравняване на избраните инструменти

Отбележете най-много два инструмента за да ги сравните!


 

Бележка: В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването и предлаганите допълнителни принадлежности.